Monthly Archives: September 2017

Kallelse till årsmöte 11 oktober

Härmed kallas du som är PTA-representant till årsmötet i PTA vid Internationella Engelska Skolan Järfälla. Mötet kommer att hållas i personalrummet i Internationella Engelska Skolan i Järfälla. Tid: 18.30 tisdagen den 11:e oktober. Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast … Continue reading

Posted in Kallelser till möte | Leave a comment