Överskott i PTA går till niornas bal

PTA har tagit ett beslut om en del av överskottet från vårt huvudkonto och den del som barnen sparat och har över från insamlingen till Polen resan, att betala kuvert avgiften till balen.

Därför behöver barnen inte ta med sig pengar till skolan och ge till sin mentor/insamlingen.

 

PTA has made a decision to take part of the surplus from our main account and the part that the children have saved and have transferred from the collection to the Poland trip, to pay the envelope fee to the prom.

Therefore, the children do not need to bring money to school and give to their mentor.

This entry was posted in PTA informerar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *