Insamlingsmodell

Då skolan idag inte har ekonomi att erbjuda alla elever möjlighet till ”gratis” studieresor m.fl. aktiviteter utanför klassrummet så har PTA på Internationella Engelska skolan i Järfälla beslutat att föräldraföreningen skall driva insamling av pengar utanför skolans regi med syfte att erbjuda eleverna på skolan möjlighet till sociala och utvecklande aktiviteter, såsom studieresor, kick-offer, baler m.fl. aktiviteter.

500 kr (per elev & per termin)

Insamling av pengar till resor kommer att påbörjas redan på höstterminen i åk 6 och pågå med ett fast mål/klass varje termin tom vårterminen i årskurs 9. Modellen baseras på ett antagande om ca 30 elever/klass i respektive årskurs.

Insamlade medel kommer att bokföras på och följas upp per årskurs. En huvudansvarig för insamlingen och en kassör per årskurs skall utses per årskurs.

Observera att insamlade pengar inte återbetalas till eventuella elever som slutar på skolan eller väljer att inte delta på av PTA sponsrade resor eller andra evenemang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *