Parlamentet

Parlamentet är skolans “riksdag” för eleverna, där de kan påverka skolan på olika sätt. Varje klass har en ordinarie och en ersättande ledamot till parlamentet. Mötena är politiska, där eleverna får känna på hur demokrati fungerar praktiskt. Talmannen, d.v.s ordförande i parlamentet, är Mr. Özkan. I regeringen sitter de olika ministrarna, d.v.s rektorer och personal på skolan, som kommer att försöka samarbeta med parlamentet, riksdagen.
Läs mer här!