Bidra

 

Som medlem i PTA kan du bidra på olika sätt:

   • Genom att vara med i en av våra arbetsgrupper.
   • Genom att du betalar din medlemsavgift. Mer information om hur du går med finns här.
   • Genom att genomföra många olika aktiviteter.
   • Genom att vara med och påverka politiska beslut som rör skolan.
   • Genom att fylla i hur du kan vara med och sponsra aktiviteter med kunskap, erfarenheter eller produkter. Formulär finns här.