Bli medlem du med!

 

Att vara medlem i IESJ PTA är ett tydligt sätt för dig som förälder att visa hur viktigt ditt barns skolupplevelse är och du kan bidra på olika sätt i den mån du själv vill och har tid:

Allt från att vara passiv medlem och stödja PTA med din medlemsavgift till att vara klassens PTA-representant och sitta med på månadsmöten och i arbetsgrupper. PTA ordnar olika sociala aktiviteter under skolåret, dels för att samla in pengar och dels för att erbjuda eleverna och deras familjer möjligheter att träffas och lära känna varandra under trevliga former. Vad PTA gör med de insamlade pengarna? Läs mer här!

Din medlemsavgift kommer att ge hävstångseffekt
Medlemskap i PTA kostar 250kr/barn eller 400kr/familj (vid fler barn) för ett helt läsår i Internationella Engelska Skolan i Järfälla.

Varje inbetald medlemsavgift ökar möjligheterna att ge barnen en mer minnesvärd skolupplevelse och gör skolan till en roligare plats att vistas och lära i.

Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 5700-9714

Vänligen ange följande information vid inbetalningen:

  • Att inbetalningen avser “Medlemsavgift PTA”
  • Elevens namn och klass
  • Vårdnadshavarens namn, adress, postadress och e-post

Vi hoppas att du också ska inspireras att aktivt stödja barnens utveckling och Internationella Engelska Skolan i Järfälla genom ditt medlemskap!