Arbetsgrupper

PTA:s styrelse består av fyra arbetsgrupper, som ansvarar för varsitt område. Vid en teambuilding, som genomfördes i november 2011, identifierade grupperna nedanstående ledord och anvarsområden:

Medlemsgruppen
“Vi står för öppenhet, samarbete och stöd for våra barns skolgång”.

Vi tar hand om PTA:s:

 • Hemsida
 • Annonser och Nyheter
 • Sponsorer
 • Övrigt som har att göra med att informera om vårt stöd för IESJ:s elever: Being part of “The glue that makes education stick to our children!”

Vision

 • Att ständigt förenkla PTA:s budskap: “Att bli medlem av IESJ PTA är det roligaste och bästa sättet att stödja och berika ditt barns skolgång hos IESJ”.

Gruppen för elevevents
“Vi står för gemenskap, samhörighet och ekonomiskt stöd”.

 • Anordnar aktiviteter för eleverna, t ex disco, bio, PTA-fair, dagturneringar.
 • Ger ekonomisk support i form av insamling av pengar genom medlemsavgifter och aktiviteter.

Vision:

 • Att underlätta för elever att lära känna varandra utanför klasserna.
 • Att arrangera olika event för att samla in pengar till klasskassorna.
 • Att aktivt ta in önskemål från eleverna
 • Att bjuda in föräldrar i skolan vid de olika eventen och bilda nätverk

Gruppen för föräldraevents
“Vi står för sammanhållning, att bilda nätverk, att stärka VI-känslan och därmed relationen mellan föräldrarna. Detta kommer i sin tur att stärka relationen mellan barnen”.

Vi ansvarar för eventen:

 • Graduation
 • Internationella Buffén

Vision:

 • Att stärka relationerna mellan föräldrarna till skolans elever
 • Att sprida information om PTA och dess aktiviteter
 • Bidra till att stärka VI-känslan

Politiska gruppen

“Vår uppgift är att stödja elevrådet och skolledningen i frågor som rör skolmiljön innanför och utanför skolan.
Allt för att främja elever och personal på skolan”.

Vision:

 • Att fånga upp idéer och önskemål från eleverna, främst via Parlamentet
 • Att fånga upp idéer och önskemål från skolan/skolledningen
 • Att hitta sätt att kanalisera frågor och hjälpa till att hitta lösningar
 • Fungera som rådgivare åt Parlamentet (elevrådet)