Om oss

PTA betyder Parent Teacher Association och är IESJ:s egen föräldraförening.

Medlemmarna är föräldrarepresentanter som aktivt vill bidra till kvalitéten på barnens utbildning och skolmiljö. Två representanter väljs från varje klass vid höststarten varje år. Arbetet i PTA sker ideellt.

med mål

  • att fungera som länk mellan familj och skolledning

och syfte

  •  att tillgodose barnens intresse och behov i skolmiljön
  •  att följa den politiska utvecklingen inom skolans område
  •  att följa, påverka och bidra till arbetet på skolan

PTA-möten
Alla klassers PTA-representanter är välkomna på PTA-möten varje månad, där aktuella ämnen diskuteras med representanter från skolledningen och lärarkåren, som också informerar om de senaste händelserna och nyheterna på skolan. PTA-representanterna informerar löpande sina respektive klasser om PTA:s arbete.

PTA:s arbete
PTA ordnar fortlöpande intressanta aktiviteter för elever och föräldrar i form av till exempel föreläsningar, festkvällar, resor och disco. Vårt arbete innefattar också att samla in och dela ut ekonomiska bidrag till elevaktiviteter varje år, bland annat till lägerskola, teater, niornas skolbal och “Resan mot rasism”.

Välkommen att vara med du också!
Läs mer här om hur du blir medlem.