Vilka är vi?

Styrelsen läsåret 2018-2019

Ordförande: Jessica Carlsson

Vice ordförande: Rebecca Saari

Kommunikatör: Debby Elovsson

Sekreterare: Vakant

Kassör: Magnus Blom

Revisor:  Catrin Andreasson